Vilkår for aktivitetspulje

Vi har afsat 10.000 kr. Søg et tilskud til din ide

I bestyrelsen håber vi, der er endnu flere, der har lyst til at engagere sig i vores område - og være med til at skabe endnu flere aktiviteter eller ideer for os alle i Teglmarken.

Er der nogle af jer der sidder med gode ideer til en aktivitet, har vi budgetteret 10.000 kr. til en aktivitetspulje, som I frit kan søge til aktiviteter, der er åbne for alle i Teglmarken.

For at få godkendt jeres bevilling er det nødvendigt at I selv har mulighed for at fungere som tovholder på aktiviteten.

Følgende skal være opfyldt for at kunne søge midler fra puljen:

  • Aktiviteten er åben for alle beboere i Teglmarken. Der må gerne være en egen betaling på jeres aktivitet.

  • Udbetalingen sker når aktiviteten er afholdt. Det er en forudsætning af der kan fremvises faktura / kvittering på det søgte beløb

  • Foreningen kan ikke bidrage til et eventuelt overskud på aktiviteten. Hvis en aktivitet i form af brugerbetaling eller andre omstændigheder giver overskud, kan foreningen ikke bidrage til mere end at dække et eventuelt underskud.

  • Bestyrelsen kan frit afslå enhver ansøgning såfremt den vurderes urimelig eller strider mod moral, etik eller foreningens formål.

Søg gerne i god tid.


MVH

Bestyrelsen